Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozzam.

Nevem: Dr. Berkics Sarolta.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomáztam 1993-ban, 1995-ben a Közgazdaságtudományi Karon „közgazdász szakokleveles jogász” képesítést szereztem.

Az egyetem elvégzése után gazdasági-jogi területen dolgoztam először egy kisebb (kb. 100 főt foglalkoztató) termelő cégnél, 1996-tól pedig egy multinacionális vállalatnál – középvezetőként. 1997-ben szakvizsgáztam.

2000. május 1-től egyéni ügyvédként dolgozom.

Megbízásaim többsége gazdasági, társasági joggal kapcsolatos, gazdasági társaságoktól, non-profit szervezetektől származik, de ezeken túlmenően a honlapon feltüntetett szakterületeken mind magánszemélyeknek, mind társaságoknak teljes körű jogi szolgáltatást nyújtok.

Munkám során többször hiányosnak éreztem a jog eszközei által biztosított lehetőségeket és sokszor tapasztaltam, hogy a bírósági ítélet után a felek – különböző okokból – mindketten vesztesnek érzik magukat. A felmerült problémák többsége ugyanis nem kizárólag jogi probléma, ezért a kizárólagos jogi megoldás – csak félmegoldás.

2002-ben hallottam először a mediáció módszeréről, mint a közvetítés egyik típusáról és úgy éreztem, megtaláltam a „hiányzó láncszemet”. Tapasztalataim szerint a konfliktusok döntő többsége nem megfelelően kommunikált nézeteltérésekből „növi ki magát” sokszor évekig húzódó, embert- és pénzt nem kímélő perekké.

Dr. Marshall B. Rosenberg „együttműködő kommunikáció” modellje – tapasztalataim szerint – megdöbbentően hatékony kiegészítője akár az ügyvédi (stratégiai, pozícionális) akár a mediációs (elvi alapú) egyeztetéseknek, tárgyalásoknak.

Amennyiben fentiek felkeltették az érdeklődését, kérem, tekintse meg a „Mediáció” menüpontot.

Mind ügyvédi, mind mediátori tevékenységemet igyekszem az egyik legnagyobb ókori római jogtudós, Ulpianus, a jog hármas parancsára vonatkozó tanításának megvalósításával gyakorolni, amely szerint: “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere", azaz tisztességesen élni, mást nem bántani, mindenkinek megadni, ami őt illeti.