Főoldal

Tisztelt Látogató!

Ezt a honlapot dr. Berkics Sarolta - a Pécsi Ügyvédi Kamarába 102799 lajstromszámmal bejegyzett ügyvéd és - az IRM által 001504/1. számon nyilvántartott – igazságügyi mediátor tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

Az honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket az 5/2008 (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) „Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól” szóló Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott szabályzat tartalmazza.

A honlap kizárólag azt a célt szolgáltja, hogy a Tisztelt Látogató az interneten információt szerezhessen dr. Berkics Sarolta ügyvéd és igazságügyi mediátor tevékenységéről és működésének néhány alapvető eleméről, melynek ismeretében jogi problémája megoldásához kellő tájékozottsággal bírva választhatja meg jogi képviselőjét.

Felelősségbiztosítással – dr. Berkics Sarolta ügyvéd - a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik.

 Köszönöm, hogy megtisztel érdeklődésével!

 

Értesítem a Tisztelt Érdeklődőt, hogy 2014.01.01-től mediátori tevékenységet nem folytatok.